Schoppen, schreeuwen, slaan of bijten: veel kinderen vertonen wel eens ongewenst gedrag. Daarbij horen sommige vormen van deze agressie bij een zekere leeftijd. Voorbeelden zijn de driftbuien die een peuter kan hebben of de onverwachte boosheid van een puberkind. Kinderen moeten gedurende hun weg naar volwassenheid leren hoe ze hun gevoelens op de juiste methode kunnen uiten, door er bijvoorbeeld over te praten. Helaas is dit niet altijd even eenvoudig. De Maatwerk Begeleiders ondersteunen gezinnen bij de opvoeding tot volwassenheid. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Wat is agressie?

Uw kind moet leren om voor zichzelf op te komen. Dit zijn vaardigheden die later in het leven, bij deelname aan de maatschappij, essentieel zijn. Iemand gericht op het scheenbeen schoppen of iemand uitschelden hebben hier echter niets mee te maken. Uw kind wil een ander persoon in dat geval gericht pijn doen, soms zelfs zonder dat hier enige aanleiding toe is. Het gaat om het toebrengen van schade aan een ander persoon, iemand bedreigen met fysiek dan wel psychisch geweld of iemand aanvallen. Als uw kind een ander pest, uitscheldt, vernedert, bedreigt of buitensluit, spreken we van agressief gedrag.

Oorzaken van agressief gedrag

Agressie kan uiteenlopende oorzaken hebben. Meestal is het ook niet mogelijk om één losstaande reden voor de agressie te vinden. Enkele oorzaken die een rol spelen bij agressieve kinderen, zijn:

Biologie

Kinderen variëren enorm in karakter en temperament. Een baby die bijvoorbeeld zeer prikkelgevoelig en onvoorspelbaar is, kan eerder hyperactief en angstig zijn, maar ook sneller agressie vertonen. Bovendien leveren bijvoorbeeld ADHD en ODD eerder agressief gedrag op.

Aangeleerd gedrag

In sommige gevallen leren kinderen agressief te zijn door hun omgeving. Uw kinderen kijken op naar andere mensen in de omgeving, zoals ouders, familieleden of andere kinderen op school of uit de buurt. Als hun rolmodel fysiek of verbaal agressief reageert op de omgeving, nemen kinderen dit gedrag over.

Reactie op gevoelens

Agressie kan ook een reactie zijn op bepaalde angsten bij kinderen. Agressie helpt hen om zich meester te worden over hun angst. Met andere woorden, door de agressie voelen zij de angst niet. In deze gevallen is het belangrijk om angsten van kinderen serieus te nemen en te bespreken, zodat zij zich op een andere manier leren uiten. Ook gevoelens van frustratie kunnen leiden tot agressie. Als het bijvoorbeeld een kind niet lukt om een taak uit te voeren, kan het boos worden. Verveling kan ook een oorzaak zijn van agressie.

Wat kunt u doen tegen agressief gedrag?

Dit zijn enkele belangrijke manieren om agressief gedrag tegen te gaan:

  • Zorg dat u meteen ingrijpt als uw kind agressief is, maar blijf zelf rustig en gebruik nooit geweld
  • Kijk het kind aan en vertel welk gedrag moet stoppen
  • Vraag naar de reden van het gedrag. Komt hier geen antwoord op, probeer de reden dan zelf te ontdekken.
  • Vertel hoe het geweld voelt voor het andere kind. Zo ontwikkelt uw kind een geweten.
  • Zorg dat u helder en duidelijk bent. Geef uw grenzen aan en zorg dat u consequenties aan het agressieve gedrag verbindt.
  • Bied uw kind positieve aandacht als het zich netjes aan uw regels houdt.
  • Geef zelf het goede voorbeeld.

Maatwerk Begeleiders bieden begeleiding op maat

In sommige gevallen lukt het niet om de agressie van uw kind te verminderen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de thuissituatie en ook voor uw eigen zelfbeeld. Als het agressieve gedrag blijft aanhouden, bieden de Maatwerk Begeleiders een uitgebreid begeleidingsplan om dit gedrag bij te sturen. Neem direct contact op voor meer inlichtingen.

Contact opnemen

Bent u benieuwd naar de verdere invulling van onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact ons op!

Misschien ook interessant?