Paniek en angst zijn emoties die ontstaan als er gevaar op de loer ligt. Meestal heeft een mens slechts kort last van de angst en vermindert het gevoel snel. Als de klachten echter langer aanhouden, spreken we van een angststoornis. Dit kan zelfs voor een leven lang zijn. De angst heeft daarnaast bij een angststoornis vaak geen reële grond en u ondervindt hiervan andere sociale en lichamelijke problemen. Het kan bijvoorbeeld gepaard gaan met angstaanvallen. Het is goed mogelijk om hiermee te leren omgaan. De Maatwerk Begeleiders leveren passende angststoornis begeleiding voor mensen met angst.

Verschillende vormen angststoornissen

Er bestaan uiteenlopende soorten angststoornissen. Veel voorkomende vormen van angststoornissen zijn: paniekstoornissen, gegeneraliseerde angststoornissen, posttraumatische stressstoornis, sociale fobieën of dwangstoornissen. Meestal heeft u last van angstgedachten of dwanghandelingen. Door de angststoornis kunt u minder goed functioneren in het alledaagse leven. Daarom is begeleiding bij de angststoornis van belang. De intensiteit van de begeleiding en de duur van de begeleiding worden in samenspraak met u ingevuld.

Oorzaak angststoornissen

Angststoornissen kunnen uiteenlopende oorzaken hebben, zoals door psychische factoren, biologische factoren of sociale factoren. Het samenspel van risicofactoren kan te maken hebben met uw persoonlijke kenmerken of met de omgeving waarin u opgroeit. Vaak is er dan ook niet één unieke reden aan te wijzen waardoor u een angststoornis ontwikkelt.

angst stoornis

Erfelijke factoren

Voor een klein deel blijkt dat angststoornissen erfelijke factoren kunnen hebben. Zo komen bepaalde angstklachten vaker voor in bepaalde families dan andere, aangezien het eenvoudigweg in de genen zit. Hebben uw ouders een angststoornis of andere psychische problemen, dan is de kans groter dat u zelf een angststoornis ontwikkelt.

Opvoeding door uw ouders

Daarnaast speelt de opvoeding van uw ouders een rol. Als u zich niet optimaal heeft kunnen ontwikkelen op emotioneel terrein, omdat er geen veilige band was met uw ouders, kunt u zich angstig voelen. Ook het tegenovergestelde, met ouders die u te beschermend hebben opgevoed, kan leiden tot een angststoornis. U heeft dan immers niet leren omgaan met de risico’s in het leven. Bovendien hebben uw ouders u constant gewezen op de gevaren, waardoor u zeer voorzichtig moet zijn.

Levenservaringen en cognitieve informatieverwerking

Bij deze factoren gaat het om de wijze waarop u signalen uit uw omgeving waardeert en verwerkt. Als u informatie op een vertekende wijze interpreteert, kunt u normale situaties als bedreigend beschouwen. In dat geval overschat u dus het gevaar. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand die u een hand wilt geven, maar dat u ervan uitgaat dat deze persoon met u in gevecht wilt gaan. Als u bepaalde levenservaringen heeft meegemaakt, kan het zijn dat u angstiger bent en daardoor een angststoornis ontwikkelt.

Begeleiding bij een angststoornis

De Maatwerk Begeleiders ondersteunen u bij het leren omgaan met uw angststoornis. Allereerst maken de begeleiders de angst- of paniekstoornis bespreekbaar. Op deze manier leert u wat u moet doen als zich plotseling een angstaanval voordoet. Ook bekijkt u samen met de begeleider welke methodes u kunt gebruiken om de aanvallen te verminderen. Dit kan zijn door cognitieve gedragstherapie, oefenen met lastige situaties of door het gedrag af te leren. Zodra u uw indicatie heeft ontvangen, gaan de Maatwerk Begeleiders met u een persoonlijk gesprek aan. Aan de hand van dit gesprek stellen wij een plan van aanpak op om u zo optimaal mogelijk te begeleiden. Ook wordt hierbij de beste begeleider voor uw situatie aangewezen. Elk half jaar evalueren we het begeleidingsplan en worden waar nodig doelen aangepast. Neem contact op voor meer informatie.

Contact opnemen

Bent u benieuwd naar de verdere invulling van onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact ons op!

Misschien ook interessant?