Het gezin is een plek waar kinderen groeien en ontwikkelen. De thuissituatie, en met name de ouders, hebben een enorme invloed op de geestelijke en lichamelijke gezondheid van uw kind. De opvoeding speelt verder ook een rol bij hoe iemand later in de maatschappij kan deelnemen. Het kind leert betrokken te zijn in het sociale leven en hoe hij zich kan aanpassen. Uiteraard is geen enkel gezin perfect, maar sommige ouders lukt het niet om de verantwoordelijke taak van de opvoeding goed uit te oefenen. Deze problemen hebben echter wel impact op het welzijn en de toekomst van de kinderen. De Maatwerk Begeleiders helpen probleemgezinnen bij het creëren van een stabiele thuissituatie. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Wat houdt een probleemgezin in?

Er is geen vaste definitie of beschrijving van een probleemgezin. Hulpverleners merken echter direct een probleemgezin op, aangezien deze gezinnen over identieke kenmerken beschikken. Een probleemgezin wordt veelal omschreven als een familie waarbinnen in ieder geval één ouder en één kind gedurende een langere tijd met een combinatie van sociaal-economische en psychosociale problemen te maken hebben. Voorbeelden waarin dit tot uiting komt, zijn onder andere:

  • Als een ouder voor een korte of lange termijn niet voor het kind kan zorgen, omdat het kind bijvoorbeeld zware gedragsproblemen heeft
  • Als er meerdere problemen in een gezin spelen, zoals schulden, ruzies en verslavingen
  • Psychiatrische problemen bij een of beide ouders
  • Als er sprake is van kindermishandeling

heb ik een probleemgezin

Wat veroorzaakt familieproblemen?

Problemen binnen een gezin hebben vaak een domino-effect. De problemen hebben direct verband met het gedrag en de gemoedstoestand van de ouders, wat vervolgens invloed heeft op de ontwikkeling van uw kind. Doordat de ouders vaak met de problemen bezig zijn, is er bovendien minder aandacht voor de geestelijke gezondheid van uw kind. Dit heeft invloed op het groei- en ontwikkelingsproces. Dit zijn enkele voorbeelden die een familieprobleem kunnen veroorzaken:

Verslaving aan alcohol of drugs

Als één of beide ouders verslaafd zijn aan alcohol of drugs, kan dit leiden tot het optreden van agressief gedrag, financiële moeilijkheden of zelfs het verlies van de ouders.

Huiselijk geweld

Huiselijk geweldig zorgt voor een onveilige thuissituatie waarbij uw kind ongewenst gedrag leert

Conflict tussen ouders

Naast een mogelijke echtscheiding is een ernstig conflict tussen de ouders al voldoende voor een ernstige impact op het kind. Vooral als het een vechtscheiding betreft waarbij de ene ouder met opzet de relatie tussen het kind en de andere ouder beperkt.

Ouders met psychische stoornissen

Als de ouders met psychische stoornissen te maken hebben, bijvoorbeeld een depressie, heeft dit zijn weerslag in de communicatie en het fysieke contact van de kinderen. Dit kan de emotionele ontwikkeling van het kind verstoren.

Te beperkend ouderschap

Een kind dat te beschermend wordt opgevoed, kan zich niet optimaal ontwikkelen voor deelname in de maatschappij. Kinderen die bij zogenaamde dictatoriale ouders wonen, kunnen later ook asociaal of opstandig gedrag tegenover anderen vertonen.

Maatwerk Begeleiders bieden begeleiding op maat

Veelal staan binnen een probleemgezin meerdere problemen centraal, die ieder een andere aanpak vergen. De Maatwerk Begeleiders gaan met uw gezin rond de tafel zitten om voor iedereen een optimale thuissituatie te creëren. Hierbij staat de kracht van het gezin voorop. Met een vaste begeleider wordt er vervolgens een begeleidingsplan vastgesteld om bepaalde doelen binnen een gewenste termijn te behalen. Ieder half jaar wordt het plan geëvalueerd, om te kijken waar eventueel aanpassing nodig is. Neem direct contact met ons op voor meer informatie.

Contact opnemen

Bent u benieuwd naar de verdere invulling van onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact ons op!

Misschien ook interessant?