emand met autisme, ook wel een autismespectrumstoornis genoemd, kampt met een ontwikkelingsstoornis die ertoe leidt dat informatie die via de zintuigen binnenkomt op een andere wijze door de hersenen wordt verwerkt. Hierdoor kan iemand met autisme te maken krijgen met problemen op sociaal-emotioneel vlak en in de communicatie. Mensen met autisme zijn uniek en talentvol, maar ook kwetsbaar. Bovendien heeft niet iedere persoon met autisme dezelfde vorm van begeleiding nodig. Daarom is maatwerk noodzakelijk. De Maatwerk Begeleiders gaan samen met u rond de tafel zitten om te onderzoeken welke begeleiding het beste bij u past. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Hoe herkent u autisme?

De kenmerken van iemand met autisme zijn uiteenlopend en variëren ook per leeftijdscategorie en per persoon. Een mens hoeft niet over alle kenmerken van autisme beschikken om over een stoornis in het autismespectrum te spreken. Daarnaast betekent het ook dat als u een aantal kenmerken vertoont van autisme, u niet automatisch autistisch bent. Kenmerken die veelal worden genoemd bij mensen met autisme zijn:

  • Gevoeliger voor prikkels als pijn, geluiden of emoties
  • Problemen op sociaal terrein of minder sterk ontwikkelde sociale intuïtie
  • Lastig kunnen omgaan met veranderingen
  • Geen interesse in anderen laten zien
  • Dingen heel letterlijk nemen
  • Uitstekend oog voor detail
  • Lastig vinden om overzicht te bewaren

Binnen het autisme zijn er allerlei variaties in beperkingen, ernst en kwaliteiten. In sommige gevallen kan het autisme ook leiden tot andere psychische problemen, zoals angsten, depressies of dwangmatigheid. Wat in elk geval helder is, is dat het voor iedereen met autisme geldt dat zij een zo zelfstandig en volwaardig mogelijk leven willen leiden, om deel te nemen in de samenleving.

autisme

Vormen van hulp bij autisme

Het leveren van hulp en begeleiding bij mensen met autisme is altijd maatwerk. Dat houdt in dat de begeleiding optimaal moet worden afgestemd op de persoon. Aangezien niet elke vorm van autisme gelijk is, kan de begeleiding enorm verschillen. Bij alle vormen van hulp geldt dat deze zijn gericht op het verminderen dan wel voorkomen van problemen die met het autisme te maken hebben. Ook gaat het om het leren omgaan met autisme in alledaagse situaties.

Psycho-educatie

Bij deze vorm van hulp leert de persoon met autisme om te gaan met zijn psychische problemen door informatie voorziening. Zo leert iemand met autisme zichzelf sociale en communicatieve vaardigheden aan en worden problemen als angsten of depressies behandeld. Ook zal de omgeving van de persoon meer structuur krijgen met heldere communicatie.

Cognitieve gedragstherapie

Met gedragstherapie wordt ongewenst gedrag afgeleerd en goed gedrag aangeleerd. Bij deze vorm van hulp gaat het vooral om de wisselwerking met de omgeving van de persoon met autisme.

Medicatie

Bij bepaalde psychische problemen zoals agressiviteit, dwangmatig gedrag, angsten of depressies, kan medicatie de klachten verminderen. Bij sommige mensen met autisme kunnen op deze wijze de symptomen efficiënt worden bestreden.

Maatwerk Begeleiders leveren begeleiding op maat

School, werk, wonen en sociale relaties: deze thema’s vormen voor mensen met autisme een behoorlijke uitdaging. Dankzij de juiste begeleiding kunnen bepaalde barrières weggehaald worden, zodat iemand met autisme zoveel mogelijk zelfstandig in de maatschappij kan functioneren.

Werk

Een individu met autisme beschikt over een andere samenstelling van kwaliteiten dan zijn collega’s. Meestal hebben mensen met autisme een grote creativiteit, een uitstekend analytisch vermogen, een sterke vastberadenheid, perfect oog voor detail en een goede motivatie. Qua communicatie is iemand met autisme vaak minder sterk. De Maatwerk Begeleiders helpen u bij het vinden van geschikt werk.

School

Voor mensen met autisme is onderwijs op maat essentieel. Dankzij de gemeente kunt u in de meeste gevallen extra begeleiding krijgen bij activiteiten op school, zoals bij de sociale interactie met andere studenten of het plannen van huiswerk. Ook kan iemand met autisme voordeel halen uit een speciale school.

Wonen

Zinvolle dagbesteding en een passende woning kan de zorgvraag voor mensen met autisme tot wel 90 procent verminderen. U kunt ervoor kiezen om zelfstandig te wonen of begeleid in een woonvorm. Het recht op eventueel aangepaste woonruimte, dagbesteding en bijbehorende begeleiding wordt geregeld via de gemeente, op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet. De Maatwerk Begeleiders begeleiden u bij het vinden van de juiste woonvorm.

Contact opnemen

Bent u benieuwd naar de verdere invulling van onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact ons op!

Misschien ook interessant?