Verslaving is een begrip waarover veel verschillende ideeën bestaan. Het wordt gezien als een ziekte, een ondeugd, een gewoonte of een maatschappelijk probleem. De term verslaving geldt voor middelen als drugs en alcohol, maar ook bij andere gewoontes waar mensen geen weerstand tegen kunnen bieden. Voorbeelden zijn een seksverslaving, een gokverslaving of een internetverslaving. We spreken dan ook over een verslaving als een ziekte: het zit op meerdere plaatsen in uw lichaam, waaronder uw hersenen. De Maatwerk Begeleiders begeleiden om ervoor te zorgen dat u de verslaving onder controle krijgt. Neem nu contact op voor meer informatie.

Wanneer heeft u te maken met een verslaving?

Een van de definities van een verslaving is het niet kunnen weerstaan van de behoefte om bepaalde middelen te gebruiken. U bent als het ware afhankelijk van een bepaalde lichamelijke behoefte. We spreken van een verslaving als:

  • U ofwel lichamelijk dan wel psychisch niet meer zonder het middel kunt
  • U steeds meer van het middel wilt gebruiken om hetzelfde effect te krijgen
  • U last heeft van ontwenningsverschijnselen als u het middel niet meer gebruikt. U kunt hierbij denken aan lichamelijk verschijnselen, zoals trillen of zweten. Ook kan het gaan om geestelijke ontwenningsverschijnselen, zoals in paniek raken of onrustig zijn.
  • U bent meer dan de helft van de dag bezig met het gebruik van het middel. Dan wel om het te krijgen, dan wel erover te denken, dan wel het daadwerkelijk toe te passen.

verslaafd zijn

Problemen die samenhangen met een verslaving

Een verslaving is vaak niet het enige probleem. In de meeste gevallen geeft de verslaving problemen in de maatschappij. U kunt hierbij denken aan geweld in de thuisomgeving, agressie op straat, ongelukken in het verkeer of problemen op het werk. Verder kunt u te maken krijgen met lichamelijke ziektes bij bijvoorbeeld het gebruik van drugs en alcohol. Te denken valt hierbij aan als hart- en leverziekten.

Oorzaken van een verslaving

Het is vaak lastig aan te wijzen wat de precieze oorzaak van een verslaving is. Vaak is er sprake van meerdere factoren waardoor u eerder met een verslaving te maken krijgt.

Erfelijkheid

Binnen de ene familie komen verslavingen meer voor dan de ander. Door uw genetisch materiaal kunt u van nature meer gevoelig zijn voor een verslaving. Bovendien hebben mensen met ADHD bijvoorbeeld eerder te kampen met een verslaving.

Vergeten van problemen

Het kan zijn dat u zoveel trauma’s in uw leven heeft meegemaakt, dat u daarvan een uitweg zoekt. Met drugs en drank verdooft u tijdelijk de onrust en pijn, en vergeet u uw problemen. Het kan daarom in die korte tijd verlichting brengen. Nadat de middelen zijn uitgewerkt, bent u echter weer terug bij af.

Voorbeeldgedrag

Elk individu wordt beïnvloed door de mensen in zijn omgeving. Als u bijvoorbeeld gewend bent dat er om u heen aanzienlijk wordt gedronken, zal uzelf ook eerder alcohol drinken. Als uw vrienden gamen en blowen, bestaat er een groter risico dat u het ook doet.

Maatwerk Begeleiders helpen u op het goede pad

De Maatwerk Begeleiders ondersteunen u bij het stoppen, dan wel verminderen, van de verslaving. Met een stappenplan begeleiden wij u, zodat u op eigen kracht weer vorm en inhoud aan uw leven kunt geven. In sommige gevallen gaat het om het stabiliseren van de verslaving (bijvoorbeeld met methadon of een medische heroïne verslaving). Ook helpt het verbeteren van de leefomstandigheden en het richten op een betere gezondheid. Daarnaast is het belangrijk om uw gedrag te leren aanpassen. Stoppen is namelijk in de meeste situaties de beste keuze. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Contact opnemen

Bent u benieuwd naar de verdere invulling van onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact ons op!

Misschien ook interessant?