Als ouder wilt u voor uw kinderen zorgen, ook in lastige situaties. Waarschijnlijk heeft u al allerlei activiteiten ondernomen om uw kind van een verslaving af te helpen. Hulpverleners, dreigementen, schreeuwen, praten, lief zijn, boos worden, verslavingszorginstellingen; alle mogelijkheden zijn de revue gepasseerd, maar helaas heeft het niet mogen baten. Uw pogingen heeft u ondernomen met de beste intenties. Uw kind heeft een probleem en u wilt het oplossen. Vaak werkt bij een verslaving echter deze vorm van hulp averechts. Een verslaafde creëert namelijk de omstandigheden om zo goed mogelijk aan zijn behoefte te voldoen. De Maatwerk Begeleiders beschikken over een jarenlange expertise om de verslaving van uw kind te stoppen, dan wel te verminderen. Wilt u meer weten over begeleiding bij een verslaving? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Wat is een verslaving?

Een verslaafde heeft er meestal moeite mee om met emoties om te gaan. Om toch met de situatie om te gaan, gebruikt hij of zij genotsmiddelen om toch door het leven te kunnen. Voorbeelden zijn alcohol, gokken of drugs. Echter kan een verslaving ook gaan over eten, seks, gamen of eindeloos veel series bekijken. Het gedrag of het genotsmiddel staat dus niet centraal; het gaat om de reden waarom iemand toegeeft aan de verslaving. In zekere zin is een verslaving een ziekte die zich onder andere afspeelt in de hersenen. De afhankelijkheid vormt hierbij een probleem. De Maatwerk Begeleiders zorgen dat de verslaafde zijn controle over de verslaving terugkrijgt.

verslaving kind

Wanneer gaat het om een verslaving?

Bij een verslaving draait het om het feit dat de verslaafde geen weerstand kan bieden aan bepaalde genotsmiddelen of zeker gedrag. Dit zijn enkele aanwijzingen die erop duiden dat het om een verslaving gaat:

 • De verslaafde kan geen dag zonder het genotsmiddel of gedrag
 • De verslaafde heeft steeds meer nodig om aan de behoefte te voorzien
 • De verslaafde voelt ontwenningsverschijnselen als hij of zij niet in zijn behoefte voorziet. U kunt hierbij denken aan lichamelijke verschijnselen als trillen of zweten. Ook psychische verschijnselen kunnen echter voorkomen, waaronder een onrustig gevoel of paniekaanvallen
 • Meer dan de halve dag is de verslaafde met zijn verslaving bezig. Dit kan gaan over het nadenken over het genotsmiddel, het verkrijgen van het middel of het daadwerkelijk innemen hiervan

Redenen van een verslaving

Aan een verslaving ligt vaak niet één oorzaak ten grondslag. Meestal spelen er meerdere factoren een rol waardoor een verslaving op de loer ligt. Dit zijn veelvoorkomende redenen van een verslaving:

 • Erfelijkheid

  De ene familie kampt eerder met verslavingen dan de ander. In de genen kunnen bepaalde elementen voorkomen waardoor een kind eerder gevoelig is voor een verslaving. Hebben de ouders bijvoorbeeld last van psychische problemen? Dan kan het kind hier ook eerder te maken mee krijgen. Mensen met ADHD hebben bijvoorbeeld eerder last van een verslaving.

 • Problemen onderdrukken

  Wellicht heeft een kind zoveel meegemaakt in zijn leven, dat hij of zij een uitweg zoekt voor zijn of haar emoties. Door de alcohol of drugs voelt het kind tijdelijk geen pijn of onrust, waardoor hij of zij de problemen vergeet. Het biedt daarom op korte termijn verlichting. Zodra het genotsmiddel is uitgewerkt, komen de problemen echter weer tevoorschijn.

 • Voorbeeldgedrag

  Ieder mens wordt door de mensen in zijn omgeving beïnvloed. Ziet een kind bijvoorbeeld dat binnen het gezin veel alcohol wordt gedronken, dan is de drempel om zelf alcohol te nuttigen lager. Gaan de vrienden van het kind blowen en gamen, dan zal het kind dit ook eerder gaan doen.

Maatwerk Begeleiders begeleiden bij verslaving

De Maatwerk Begeleiders gaan met u en uw kind rond de tafel zitten om in een persoonlijk gesprek te onderzoeken hoe wij het beste de verslaving kunnen stoppen, dan wel verminderen. Binnen een op maat gemaakt stappenplan wordt een termijn afgesproken om bepaalde doelen te behalen. Wilt u meer informatie over onze werkwijze? Neem direct contact met ons op.

Contact opnemen

Bent u benieuwd naar de verdere invulling van onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact ons op!

Misschien ook interessant?