Mensen met een verslaving worstelen vaak met hun verslaving en het leven. Ze raken intens gespannen en weten niet meer hoe zij zelf de problemen moeten oplossen. Eenvoudige klussen kunnen in dat geval al lastig zijn. Boodschappen doen, werken, schoonmaken, rekeningen betalen of voor jezelf zorgen. Terwijl iemand met een verslaving daar eerder geen problemen mee had. De Maatwerk Begeleiders begeleiden mensen met een verslaving op het juiste pad om hun leven weer op de rails te krijgen.

Stoppen of minderen?

Is het voor de persoon met een verslaving de bedoeling om te stoppen of te minderen? Volledig stoppen met gebruiken is niet voor iedere cliënt mogelijk. Een verslaving tast namelijk ook het lichaam en de hersenen aan, waardoor een chronische verslaving tot stand komt. Bovendien spelen er vaak bijkomende problemen op het gebied van wonen, gezondheid en financiën. In deze situaties is de hulp niet meteen gericht op het genezen van de verslaving, maar op begeleiding en verzorging om de verslaving te minderen naar een leefbaar niveau. In deze gevallen richten de Maatwerk Begeleiders zich op het voortzetten van de verslaving (met bijvoorbeeld methadon of medische heroïne), betere leefomstandigheden en een verbeterde lichamelijke gezondheid. In veel situaties is volledig stoppen echter wel de beste keuze. Mensen die bijvoorbeeld met een zware alcoholverslaving kampen, kunnen onmogelijk nog met mate drinken. Zodra zij één glas alcohol drinken, worden de drempels weggenomen, waardoor ze weer terugvallen in hun oude patroon.

Begeleiding gericht op herstel

Belangrijk bij de begeleiding van mensen met verslaving is dat het doel ligt bij herstel. Vereiste voor herstel is een nuchter, abstinent leven. Herstel houdt in dat je als persoon leert inzien wat jouw unieke kracht en kwetsbaarheid is. Met deze bevindingen geef je opnieuw richting en inhoud aan het leven. Belangrijke voorwaarde voor herstel is dat de persoon met verslavingsproblematiek zelf deze ontwikkeling in gang zet en doorzet. De begeleiders van Maatwerk Begeleiders ondersteunen en adviseren hierbij. In persoonlijke gesprekken bij de mensen thuis of op een andere gewenste locatie.

verslaving hulp

Voorlichting over verslaving

Vaak spelen er veel vooroordelen en misstanden over verslaving; niet alleen bij de mensen zelf met verslavingsproblematiek, maar ook in de omgeving. De Maatwerk Begeleiders geven daarom voorlichting met de juiste informatie om vooroordelen weg te nemen. Wij geven inzicht in het verslavingsgedrag en dragen kennis over verslaving over, zodat onduidelijkheden weggenomen worden.

Interventies bij verslaving

Bij het oplossen van verslavingsproblematiek is het belangrijk dat de persoon met een verslaving zelf inziet dat hij of zij zijn of haar gedrag moet aanpassen. Soms lukt dit echter niet. In dat geval is het mogelijk dat Maatwerk Begeleiders, eventueel samen met naasten van de persoon met verslaving, een interventie inzet. Soms wordt de politie een interventie ingezet. Op die manier mobiliseren wij de verslaafde om tot behandeling en begeleiding over te gaan. Voor dit soort crisissituaties zijn de Maatwerk Begeleiders 24 uur per dag bereikbaar.

Begeleiding bij wonen

Met name bij een chronisch verslaafde, spelen bijkomende problemen als geen werk en woonruimte een rol. Voor het welzijn en de gezondheid van de verslaafde, is het echter goed bij het herstel om een dagritme te creëren met werk en een vaste woonplek. In de eerste plaats bieden de Maatwerk Begeleiders laagdrempelige voorzieningen, waaronder een dag- en nachtopvang, met een warme en veilige slaapplaats en maaltijden. Daarnaast beschikken veel gemeentes over mogelijkheden om ex-verslaafden woonruimte te geven. De Maatwerk Begeleiders ondersteunen mensen met een verslaving bij het vinden van de optimale dagindeling en woonruimte.

De Maatwerk Begeleiders

De Maatwerk Begeleiders geloven in doelmatigheid als het gaat om  het begeleiden van cliënten. Niet een cliënt eindeloos behandelen zonder eindbestemming, juist planmatig naar het doel toewerken ten behoeve van de cliënt. Haalbare en duidelijke doelen stellen in overleg met cliënt en omgeving van de cliënt. Hierbij gaan we in eerste instantie uit van de eigen kracht en vaardigheden van de client. Niet focussen op wat de cliënt niet kan, juist de focus op de kwaliteiten.

Contact opnemen

Bent u benieuwd naar de verdere invulling van onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact ons op!

Misschien ook interessant?