Zoekt u persoonlijke begeleiding in Drenthe? De Maatwerk Begeleiders geven zorg en begeleiding aan mensen die vastlopen in de maatschappij. Dit kan allerlei oorzaken hebben, zoals een depressie, een angststoornis of een verslaving. Dankzij een team van professionele met uiteenlopende expertises en achtergronden, zorgen wij ervoor dat u de begeleiding ontvangt die bij u past. Of het nu gaat om begeleiding bij psychische of financiële problemen, of dat u letterlijk iemand een hand aan het bed nodig heeft, u bent bij de Maatwerk Begeleiders op de juiste plek. Samen met u maken we een plan van aanpak om u zo goed mogelijk te ondersteunen. Bovendien zorgen we dat het voor u niet onnodig moeilijk wordt. Wij bieden overzichtelijke hulp met weinig management, waardoor wij met een hands on mentaliteit de begeleiding efficiënt aanpakken. Neem contact met ons op voor meer inlichtingen over persoonlijke begeleiding in Drenthe.

Unieke persoonlijke begeleiding op maat

Elk individu beschikt over een eigen karakter met bijzondere eigenschappen. De wijze waarop u behoefte heeft aan hulp, verschilt daarom enorm per persoon. De Maatwerk Begeleiders zorgen samen met u dat uw leven weer op de rails komt. Hierbij staat centraal wat de mogelijkheden zijn van u. Wij geloven in de eigen kracht van de cliënt om het leven weer op te pakken. Bovendien werken wij met wederzijds vertrouwen, waarbij we er op letten dat elk mens zich gezien en gehoord voelt.

begeleiding in drenthe

Persoonlijke begeleiding in drie specialisaties

De Maatwerk Begeleiders hebben hun activiteiten toegespitst op drie specialisaties: de GGZ, Jeugd & Gezin en Multiprobleemgezinnen. Binnen ieder specialisme bundelen de experts hun krachten bijeen om samen met de cliënt en de begeleiders de gewenste doelen te behalen in een bepaalde periode. Zoals onze naam al zegt, bieden we bij iedere cliënt maatwerk. Samen met de cliënt bespreken wij welke begeleiders bijvoorbeeld optimaal bij de gewenste zorg past.

Persoonlijke begeleiding bij de GGZ in Drenthe

Ongeveer een op de vier Nederlanders krijgt gedurende zijn of haar leven met psychische problemen te maken. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om autisme, angst- en paniekstoornissen, depressie of verslavingsproblematiek. De Maatwerk Begeleiders leveren zorg en begeleiding, zodat de cliënt weer vorm en inhoud aan zijn of haar leven kan geven.

Persoonlijke begeleiding bij Jeugd & Gezin in Drenthe

Het opvoeden van kinderen is misschien wel de meest lastige taak in het leven. Deze verantwoordelijke taak is echter van levensbelang: ieder kind heeft recht op een stabiele en veilige thuisomgeving. Soms gaat het echter niet goed binnen een gezin. De professionals van de Maatwerk Begeleiders bieden ondersteuning om een gezin op eigen kracht te laten opbloeien.

Persoonlijke begeleiding bij Multiprobleemgezinnen in Drenthe

Binnen een gezin kunnen meerdere problemen een rol spelen. Als de kwesties zich op uiteenlopende gebieden voordoen, spreken wij van multiprobleemgezinnen. De professionals van de Maatwerk Begeleiders bieden ondersteuning aan deze gezinnen, zodat er rust terugkeert voor een stabiele thuissituatie.

Methode van persoonlijke begeleiding

Voor de persoonlijke begeleiding werken de Maatwerk Begeleiders nauw samen met onder andere de Sociale Wijkteams (SWT), het Centrum Jeugd & Gezin (CJG) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) binnen de gemeente. Elke cliënt ontvangt een indicatiebesluit van een van deze organisaties. Samen met de Maatwerk Begeleiders stellen we vervolgens op basis van de indicatie een stappenplan op om de gewenste begeleiding te geven. Daarna wordt de optimale begeleider geselecteerd. Ieder half jaar evalueren we het ondersteuningsplan en wordt dit waar nodig aangepast, om het gewenste doel te bereiken.

Contact opnemen

Bent u benieuwd naar de verdere invulling van onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact ons op!

Misschien ook interessant?