Bent u op zoek naar persoonlijke begeleiding in Gelderland? Om allerlei redenen is het mogelijk dat u tegen problemen aanloopt in de samenleving. U heeft bijvoorbeeld te kampen met een depressie, heeft last van angststoornissen of heeft te maken met een verslaving. De Maatwerk Begeleiders beschikken over een team van professionals die u begeleiden bij iedere kwestie waar u mee te maken heeft. Of u nu ondersteuning nodig heeft bij uw psychische of financiële kwesties, de Maatwerk Begeleiders bieden u de zorg die noodzakelijk is. In een persoonlijk intake gesprek bekijken we welke begeleiding het beste bij u past. Vervolgens zorgen wij dat de optimale begeleider met u het juiste stappenplan doorloopt om uw leven weer op het goede pad te krijgen. De Maatwerk Begeleiders bieden begeleiding die overzichtelijk is, met weinig management, zodat het voor u effectief werkt. Neem contact via onze website op voor meer informatie over persoonlijke begeleiding in Gelderland.

De Maatwerk Begeleiders bieden ondersteuning op maat

Geen mens is gelijk. Elk individu beschikt over unieke karaktereigenschappen die leiden tot een boeiende persoonlijkheid. De manier waarop u behoefte heeft aan begeleiding, verschilt dan ook van iemand anders. Daarom staat bij de Maatwerk Begeleiders de kracht van het individu centraal. Samen met u bespreken we wat wél mogelijk is in uw situatie, en hoe wij gezamenlijk uw leven vorm en inhoud geven. Met wederzijds vertrouwen werken we aan een mooie toekomst, waarbij we het belangrijk vinden dat u zich gehoord en gezien voelt.

De Maatwerk Begeleiders: drie specialismen

De Maatwerk Begeleiders zijn werkzaam binnen drie terreinen: Jeugd & Gezin, Multiprobleemgezinnen en de GGD. Binnen elk terrein werken professionals en begeleiders samen, zodat de gewenste doelen binnen de afgesproken termijn behaald kunnen worden. Zoals de naam al aangeeft, leveren wij maatwerk. Met de cliënt stellen we een plan van aanpak vast, met de optimale begeleider voor de te leveren zorg.

Persoonlijke begeleiding bij de GGZ in Gelderland

Ongeveer 25 procent van alle Nederlanders heeft in zijn of haar leven op enig moment met psychische problemen te kampen. U krijgt bijvoorbeeld de diagnose autisme, kampt met een depressie of verslaving of heeft last van angst- en paniekstoornissen. De Maatwerk Begeleiders werken samen met de GGZ om de gewenste zorg en begeleiding aan de cliënt te geven.

depressie

Persoonlijke begeleiding bij Jeugd & Gezin in Gelderland

Het opvoeden van kinderen is een prachtige taak, maar brengt ook veel verantwoordelijkheden met zich mee. Elk kind heeft op een veilige en stabiele thuissituatie recht om in op te groeien en zich te ontwikkelen. Het kan echter zijn dat er problemen ontstaan binnen een gezin. In dat geval leveren de Maatwerk Begeleiders begeleiding om de gezinssituatie weer op de rails te krijgen.

Persoonlijke begeleiding bij Multiprobleemgezinnen in Gelderland

Soms speelt er een enkel probleem in een gezin. Het kan echter ook gebeuren dat er problemen in uiteenlopende gebieden een rol spelen binnen de gezinssituatie. In dat geval spreken wij van een multiprobleemgezin. Bij deze gezinnen bieden de Maatwerk Begeleiders diverse vormen van begeleiding, om een stabiele thuisomgeving te creëren.

Manier van persoonlijke begeleiding

De Maatwerk Begeleiders werken voor de begeleiding nauw samen met instanties als de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, het Centrum Jeugd & Gezin en de Sociale Wijkteams van de gemeente. Zodra u een indicatiebesluit van een van deze instanties hebt ontvangen, gaan wij met u in gesprek om een plan van aanpak op te stellen. Binnen dit stappenplan stellen we vast hoe wij de begeleiding voor u het beste kunnen uitvoeren. Ook selecteren we hierbij de optimale begeleider, die aan uw zorgbehoefte voldoet. Elke zes maanden evalueren we het begeleidingsplan en passen dit waar noodzakelijk aan, om de optimale begeleiding te bieden.

Contact opnemen

Bent u benieuwd naar de verdere invulling van onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact ons op!

Misschien ook interessant?