Bent u op zoek naar persoonlijke begeleiding in Overijssel? De Maatwerk Begeleiders bieden ondersteuning aan mensen die in de samenleving vastlopen. Dit kan te maken hebben met een angststoornis, een depressie of een verslaving. Bij de Maatwerk Begeleiders werken uiteenlopende professionals met elk hun eigen expertise en achtergrond. Hierdoor leveren wij de begeleiding die bij u past. Van ondersteuning bij psychische of financiële problemen tot letterlijk een hand aan het bed, u kunt bij de Maatwerk Begeleiders terecht. Samen met u stellen we een plan van aanpak vast om u zo optimaal mogelijk te begeleiden. We maken het bovendien voor u niet nodeloos ingewikkeld. Met weinig management en veel overzichtelijke praktische hulp, leveren wij begeleiding op een efficiënte manier. Neem contact met ons op voor meer informatie over persoonlijke begeleiding in Overijssel.

Persoonlijke begeleiding vereist maatwerk

Ieder mens kenmerkt zich door zijn eigen unieke karakter. De manier waarop het iemand tegenzit, is bovendien per cliënt verschillend. De Maatwerk Begeleiders willen ervoor zorgen dat door gezamenlijke inspanning uw leven weer inhoud en vorm krijgt. Wij gaan dan ook uit van wat een cliënt wél kan en geloven in de kracht van de cliënt zelf. Daarnaast werken wij op basis van wederzijds vertrouwen, waarbij we ervoor zorgen dat ieder mens zich volledig gehoord en gezien voelt.

Specialisaties van de Maatwerk Begeleiders

De Maatwerk Begeleiders bieden begeleiding op drie hoofdgebieden, te weten de GGZ, Jeugd & Gezin en Multiprobleemgezinnen. Binnen elk terrein bundelen de specialisten op dit vakgebied en de begeleiders hun gezamenlijk kennis en vaardigheden om binnen een bepaalde termijn de gewenste doelen te behalen. Uiteraard staat de cliënt hierbij centraal. Samen met de cliënt wordt bekeken welke begeleider het beste bij de zorgvraag past. Zoals de naam al zegt, leveren we bij iedere cliënt maatwerk. Iedere begeleiding vraagt om een unieke oplossing.

begeleiding in overijssel

Persoonlijke begeleiding bij de GGZ in Overijssel

Circa een op de vier Nederlanders krijgt op enig moment in zijn of haar leven te maken met psychische problemen. Binnen de Maatwerk Begeleiders beschikken we over begeleiders die deskundig zijn op het gebied van autisme, depressie, angst- en paniekstoornissen en verslavingsproblematiek. Door samen met de cliënt aan een oplossing te werken, krijgt hij of zij langzaam weer grip op hun eigen leven.

Persoonlijke begeleiding bij Jeugd & Gezin in Overijssel

In het leven is het opvoeden van kinderen wellicht de meest verantwoordelijk taak die u kunt verzinnen. Met ondersteuning van een begeleider van de Maatwerk Begeleiders wordt deze verantwoordelijkheid voor u inzichtelijk. Ieder kind dient zich te kunnen ontwikkelen in een stabiele en veilige thuisomgeving. We gaan hierbij uit van de eigen kracht van het gezin.

Persoonlijke begeleiding bij Multiprobleemgezinnen in Overijssel

In een gezin kunnen de problemen enorm variëren. Als er diverse problemen over uiteenlopende terreinen binnen het gezin een rol spelen, noemen wij dit multiprobleem gezinnen. De Maatwerk Begeleiders ondersteunen deze gezinnen om met hun eigen kracht de rust terug te brengen.

Manier van persoonlijke begeleiding

De Maatwerk Begeleiders werken samen met Centrum Jeugd & Gezin (CJG), Sociale Wijkteams (SWT) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in de gemeente. Iedere cliënt ontvangt een bepaalde indicatie van deze organisaties. Vervolgens gaan de Maatwerk Begeleiders met een stappenplan aan het werk om de begeleiding te geven die de cliënt nodig heeft. Wij werken niet met wachtlijsten. Na de intake ontvangt u de begeleiding waar u naar op zoek bent. In vijf eenvoudige stappen doorlopen de Maatwerk Begeleiders iedere situatie met een nieuwe cliënt. Na het intakegesprek wordt er een ondersteuningsplan opgesteld met de betrokkenen. Daarna wordt een geschikte begeleider aangesteld om de gewenste doelen te bereiken. Elk half jaar wordt het ondersteuningsplan geëvalueerd en waar nodig aangepast, om aan de wensen van de cliënt te voldoen.

Contact opnemen

Bent u benieuwd naar de verdere invulling van onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact ons op!

Misschien ook interessant?