Denkt u dat een kind in uw omgeving niet opgroeit in een stabiele en veilige thuisomgeving? Of dat een kind mishandeld of misbruikt wordt? In dat geval is het belangrijk dat u probeert te helpen. Ieder kind verdient immers een thuis om gezond in op te groeien, zodat hij of zij zich optimaal tot een volwassene kan ontwikkelen. De Maatwerk Begeleiders hebben een jarenlange ervaring bij het begeleiden van probleemgezinnen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Hoe herken ik een probleemgezin?

Er is geen vaste beschrijving of definitie van gezinnen waar complexe en meervoudige problemen een rol spelen. Hulpverleners herkennen deze gezinnen echter wel meteen, aangezien deze probleemgezinnen over dezelfde eigenschappen beschikken. Een probleemgezin wordt dan ook wel omschreven als een gezin waarbij tenminste één ouder en één kind voor een lange termijn te maken heeft met een combinatie van psychosociale en sociaal-economische problemen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Als de ouder tijdelijk niet het kind kan verzorgen, bijvoorbeeld omdat het kind ernstige gedragsproblemen vertoont
  • Psychiatrische problemen bij (een van) de ouders
  • Als er verschillende kwesties spelen binnen een gezin, zoals verslaving, schulden en ruzies
  • Als u kindermishandeling vermoedt

Probleemgezin en hulpverlening

In sommige gevallen heeft een probleemgezin al met hulp te maken gehad. Veelal zijn de probleemgezinnen echter teleurgesteld in de geleverde begeleiding. Zo werken verschillende instanties langs elkaar heen, of is de zorg versnipperd waardoor het niet tot de juiste resultaten heeft geleid. Dit kan ertoe leiden dat de ouders moeilijk bereikbaar zijn, hulpverlening mijden of geen duidelijke hulpvraag stellen. Ook weten deze probleemgezinnen soms niet waar zij de juiste begeleiding kunnen worden. Dit leidt tot een neerwaartse spiraal van negatieve ervaringen met de hulpverlening.

Wat kunt u zelf doen?

Denkt u dat u een probleemgezin herkent? Praat dan in eerste instantie met het kind en de ouders. Vaak ontstaat kindermishandeling of een onveilige thuisomgeving door onmacht. U helpt door te luisteren naar het kind. Ook luisteren naar de problemen die het gezin heeft, helpt. Ook is het aan te raden om een professionele hulpverlener in te schakelen, die het gezin het juiste pad op helpt.

De Maatwerk Begeleiders bieden begeleiding op maat

De Maatwerk Begeleiders werken samen met een uiteenlopend team aan professionals die samen met het probleemgezin tot een oplossing komen. Veelal spelen verschillende problemen op uiteenlopende terreinen in het gezin een rol. Veelal zijn de gezinnen overbelast door al deze problemen. Daarnaast hebben zij een wantrouwen naar hulpverleners, omdat zij in het verleden niet goed geholpen zijn. De Maatwerk Begeleiders hebben vanaf het allereerste begin direct aandacht voor de opbouw van een goede relatie met het gezin om de problemen op te lossen. Vanuit onze kennis, vaardigheden, zelfreflectie en competenties is ons doel om allereerst vertrouwen te kweken en te zorgen dat we binnen het gezin worden toegelaten. Het gaat ons vooral om aansluiting, en we stellen dan ook geen vereisten als dit niet noodzakelijk is.

Begeleidingsplan voor het probleemgezin

De balans in een probleemgezin kan door uiteenlopende oorzaken worden verstoord. In sommige gevallen kan het gezin hier niets aan doen. De Maatwerk Begeleiders onderzoeken dan ook niet alleen wat optimaal is voor het individu, maar hoe er weer een veilige en stabiele thuisomgeving voor het volledige gezin ontstaat. Wij gaan daarom met het gezin volgens een stappenplan aan de slag om de gewenste doelen binnen een bepaalde termijn te behalen. Hierbij heeft het probleemgezin een vaste begeleider, die optimaal bij de situatie past. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Contact opnemen

Bent u benieuwd naar de verdere invulling van onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact ons op!

Misschien ook interessant?