Roken, drinken, internetten, pokeren of snoepen. Dagelijks doen veel mensen het, maar bij lange na niet iedereen is verslaafd. U vindt bijvoorbeeld de smaak lekker of wordt er minder onzeker door. Zolang u niet afhankelijk bent van het middel, is er geen enkel probleem. Kunt u echter niet meer zonder het middel? Dan heeft u wellicht te maken met een verslaving. Meestal leiden verschillende redenen ertoe dat u met een verslaving kampt. De Maatwerk Begeleiders staan u terzijde om van uw verslaving af te komen. Neem direct vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Wat houdt een verslaving in?

Het woord verslaving wordt te pas en te onpas in de samenleving gebruikt. Soms om het aan te duiden als een gewoonte, dan als een ondeugd, vervolgens om een gewoonte aan te duiden of tot slot om een probleem in de maatschappij aan te wijzen. Binnen de definitie van verslaving staat de afhankelijkheid van een bepaald genotsmiddel centraal. U kunt geen weerstand bieden aan het middel om aan uw behoefte te voldoen. Het gaat hierbij echter niet altijd om drugs of alcohol. Ook kunt u verslaafd raken aan pokeren, gamen of seks. Een verslaving is eigenlijk een ziekte, die zich onder andere in uw hersenen afspeelt. De Maatwerk Begeleiders zorgen ervoor dat u uw leven weer op de rails krijgt.

Aanwijzingen die duiden op een verslaving

Bij een verslaving kunt u geen weerstand bieden om bepaalde producten te gebruiken. Dit zijn enkele aanwijzingen waaruit blijkt dat u wellicht verslaafd bent:

  • U kunt uw dagelijkse leven niet leiden zonder het genotsmiddel te gebruiken
  • U heeft steeds meer van het middel nodig om in uw behoefte te voorzien
  • U krijgt last van ontwenningsverschijnselen als u het middel niet tot zich neemt. Voorbeelden van lichamelijke verschijnselen zijn onder andere zweten en trillen. Ook kunt u te maken hebben met psychische klachten als paniekaanvallen of een onrustig gevoel
  • Meer dan de helft van de dag bent u met uw verslaving bezig. U vraagt zich bijvoorbeeld af op welke manier u het genotsmiddel krijgt, of u neemt het product daadwerkelijk in

verslaafd zijn

Problemen die met een verslaving samenhangen

Het gaat bij een verslaving niet alleen om de lichamelijke ziektes die u door de genotsmiddelen kunt veroorzaken. Bij alcohol en drugs kunt u bijvoorbeeld te maken krijgen met hart- en vaatziekten. Naast de lichamelijke en psychische problemen voor uzelf, krijgt ook uw omgeving last van uw verslaving. U krijgt ruzie met uw partner of kinderen, u bent niet meer productief op de werkvloer of er ontstaat ruzie op straat. Ook kan het zijn dat u ongelukken in het verkeer veroorzaakt. Al met al is het belangrijk om in te grijpen bij een verslaving, zodat het niet van kwaad tot erger wordt.

De Maatwerk Begeleiders begeleiden u bij een verslaving

Het aanpakken van een verslaving is lastig, maar de Maatwerk Begeleiders staan voor u klaar om u zo goed mogelijk het juiste pad op te helpen. In sommige gevallen gaat het om het verminderen van de verslaving, bijvoorbeeld met methadon of met medische heroïne. Op die manier wordt de verslaving onder controle gebracht, waardoor u weer inhoud en vorm aan uw leven kan geven. In de meeste situaties is het echter verstandig om volledig te stoppen met de verslaving. “Met mate” bestaat namelijk niet voor bijvoorbeeld een alcoholverslaafde. Zodra u één glaasje bier drinkt, is de behoefte aan een volgend glas zeer groot. De Maatwerk Begeleiders begeleiden u daarom om dit gedrag af te leren. Ook richten wij onze aandacht op het verbeteren van de omstandigheden in uw leven en een optimale gezondheid creëren. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer inlichtingen.

Contact opnemen

Bent u benieuwd naar de verdere invulling van onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact ons op!

Misschien ook interessant?