Jeugd & gezin

Heeft u een vraag over dit onderwerp aan de De Maatwerk Begeleiders?
Bel: 085 071 59 28

Verantwoordelijkheid van opvoeden

Het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren gaat helaas niet altijd vanzelf. Hulp hierbij kan dan ook zeer welkom zijn.  De Maatwerk Begeleiders werken met Jeugdprofessionals die via het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) geregistreerd zijn.

Het doel van De Maatwerk Begeleiders is om samen te werken met de jeugdigen, gezinsleden en hun netwerk. Het streven is om dit zo dicht mogelijk bij het kind te doen zodat deze kinderen zich in een veilige omgeving positief en gezond kunnen ontwikkelen.  In de ondersteuning aan ouders maken wij gebruik van de eigen kracht van ouders, jongeren en hun netwerk. We gaan uit van positief opvoeden. Tijdens het hulpverleningstraject hebben wij een nauwe samenwerking met partnerorganisaties en/of verwijzers.

 

De samenhang in een gezin kan door verschillende redenen uit balans gebracht worden, vaak kun je hier zelf helemaal niks aan doen. De Maatwerk Begeleiders kijken niet alleen wat het beste is voor het individu, er moet weer balans komen in het hele gezin.

Wendy Preuter - Begeleider B

De Maatwerk Begeleiders

Sinds 2019

Vlijtseweg 89-91

7317AE Apeldoorn