Ons verhaal

Wilt u meer weten over het verhaal van De Maatwerk Begeleiders?
Bel: 085-071 59 28

Een nieuw begeleidingstijdperk

Dingen de we veel zien terugkomen binnen de huidige vorm van ambulante begeleiding zijn; doelen die moeilijk meetbaar zijn, vage behandelplannen, eindeloze behandelingen, cliënten die jaren begeleid worden maar geen stap vooruit zetten. Waarom? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat De Maatwerk Begeleiders, begeleiding bieden in het belang van de cliënt in plaats van de organisatie. 

De Maatwerk Begeleiders geloven in doelmatigheid als het gaat om  het begeleiden van cliënten. Niet een cliënt eindeloos behandelen zonder eindbestemming, juist planmatig naar het doel toewerken ten behoeve van de cliënt. Haalbare en duidelijke doelen stellen in overleg met cliënt en omgeving van de cliënt. Hierbij gaan we in eerste instantie uit van de eigen kracht en vaardigheden van de client. Niet focussen op wat de cliënt niet kan, juist de focus op de kwaliteiten.

De Maatwerk Begeleiders

Elke cliënt kenmerkt zich door zijn eigen unieke karaktereigenschappen. De steeds complexere zorgvragen zorgen ervoor dat de organisatie elke keer weer voor een uitdaging staat bij het opstellen van een geschikt zorgplan en het formuleren van haalbare doelen. Elk begeleidingsvraagstuk vereist daarom maatwerk.

Bij De Maatwerk Begeleiders staan de doelen van de cliënt centraal. Het team van specialisten, ieder op zijn eigen vakgebied, draagt zorg om deze doelen te behalen binnen de tijdsplanning en het gestelde budget. De naam weerspiegelt niet een organisatie maar zegt wat over het team van begeleiders die hun kennis en vaardigheden bundelen om ieder begeleidingsvraagstuk op te lossen.

Onze missie

Begeleiding op maat
De missie van De Maatwerk Begeleiders is om met gezamenlijke inspanning de client weer vorm en inhoud te geven in het leven en zo de kwaliteit van leven te vergroten.

Doelmatigheid
 De Maatwerk Begeleiders werken vanuit de gedachte dat elke client stappen vooruit moet maken. Dat resulteert in duidelijke en haalbare doelen, planmatig werken, transparantie naar client en omgeven en dit alles binnen de tijdsplanning en het gestelde budget. Doelmatigheid is van essentieel belang voor het welzijn van de client.

 

Onze visie

De presentie benadering:
Wij werken binnen De Maatwerk Begeleiders volgens de theorie van Presentiebenadering. De Presentiebenadering gaat over het simpelweg er zijn voor de ander, zodat een vertrouwensrelatie wordt opgebouwd. De ander voelt zich gezien en gehoord en voelt zich volwaardig mens.

Luisteren naar de cliënt:
 De medewerkers van De Maatwerk Begeleiders laten de cliënt zoveel mogelijk tot zijn recht komen door te luisteren naar de cliënt. Door deze houding bouwen zij een relatie op met de cliënt. Deze relatie vormt de basis van de  begeleiding door De Maatwerk Begeleiders. De begeleiding is “present”, heeft een empathische houding ten opzichte van de cliënt en heeft respect voor zijn normen en waarden, maar met inachtneming van de eigen en de beroepsgrenzen.

 

De Maatwerk Begeleiders

Sinds 2019

Regetesselaan 7

7316 AA Apeldoorn