Een veilige thuissituatie is voor uw kinderen optimaal om zich in te kunnen ontwikkelen. Zo leren uw kinderen om te gaan met de uitdagingen in het leven, zodat zij zich later in de maatschappij staande kunnen houden. Het leven is echter niet altijd eenvoudig. Iedereen heeft wel eens ondersteuning nodig. Daarom bieden de Maatwerk Begeleiders hulp om de thuisomgeving zo goed mogelijk te herstellen. Wilt u meer weten over hulp bij uw gezinssituatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

De beste opvoeding voor uw kind

Iedere ouder wil dat zijn of haar kind de beste aandacht en liefde krijgt die nodig is. Als u echter door bepaalde problemen de grip op de opvoeding kwijtraakt, is het verstandig om professionele begeleiding te zoeken. Ondanks de goede bedoeling en liefde, kan het zijn dat de sfeer in thuis tot onder het vriespunt zakt. Hoe kunt u ervoor zorgen dat de opvoeding weer de positieve kant op gaat? De thuissituatie wordt misschien ook steeds heftiger. Er is sprake van agressie of huiselijk geweld. Het eerste doel hierbij is dat het geweld onmiddellijk stopt. Daarna is het van belang dat zowel u als uw kind lichamelijk en geestelijk herstellen. Bij de Maatwerk Begeleiders bieden we begeleiding op uw specifieke situatie toegerust.

Een veranderende gezinssituatie

Het kan zijn dat bepaalde veranderingen in het gezin tot problemen leiden. Gaan u en uw partner uit elkaar, en loop het uit op een vechtscheiding? Dan kan het gebeuren dat het kind tussen twee vuren komt te staan. Voor de Maatwerk Begeleiders staat de optimale ontwikkeling van het kind centraal. Wij proberen dan ook samen met u tot een juiste oplossing te komen voor een veilige en rustige thuissituatie. Ook kan het zijn dat u jong zwanger bent of moeder bent geworden. Ineens wordt u geconfronteerd met veel nieuwe uitdagingen. U moet een kind opvoeden en verzorgen, terwijl u tegelijkertijd moet werken of naar school gaat. De Maatwerk Begeleiders ondersteunen u, zodat u op eigen kracht inhoud aan uw leven kunt geven.

ruzies thuis

Gespecialiseerde begeleiding op maat

Heeft uw kind een licht verstandelijke beperking, waardoor het anders is dan andere kinderen? In dat geval biedt de opvoeding van uw kind veelal extra uitdagingen. Het gezin kan door de psychiatrische of gedragsstoornis behoorlijk onder druk komen te staan. Uw kind kan bijvoorbeeld te maken krijgen met problemen op school. Ook kunnen gedragsproblemen thuis leiden tot onbegrip, ruzies en agressie. De Maatwerk Begeleiders bieden verschillende oplossingen om gezamenlijk tot een betere thuissituatie te komen. U kunt hierbij denken aan intensieve gezinsbegeleiding, opvoedingsondersteuning, kind- en ouderspeltheorie en trainingen om met agressie om te gaan.

Maatwerk Begeleiders voor een optimale gezinssituatie

De Maatwerk Begeleiders werken voor een optimale gezinssituatie samen met organisaties in uw gemeente, zoals Sociale Wijkteams, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Centrum Jeugd & Gezin. Iedere cliënt die om begeleiding vraagt, ontvangt een indicatie van één van deze organisaties. Vervolgens gaan wij met u rond de tafel zitten om een plan van aanpak vast te stellen. Aan de hand van dit gesprek stellen wij een begeleidingsplan op met bepaalde doelen die wij gezamenlijk willen bereiken. Elk half jaar evalueren we met u het plan en worden de doelen waar nodig gewijzigd of opnieuw opgesteld. Het doel van de Maatwerk Begeleiders is om samen te werken met de gezinsleden, de jongeren en hun netwerk. Door zo dicht mogelijk bij het kind te blijven, voelt het kind zich veilig om zich zo gezond mogelijk te ontwikkelen. Bij de ondersteuning van de ouders staat de eigen kracht van hen centraal. De Maatwerk Begeleiders gaan hierbij uit van positief opvoeden. Bovendien werken wij nauw samen met verwijzers en/of partnerorganisaties.

Contact opnemen

Bent u benieuwd naar de verdere invulling van onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact ons op!

Misschien ook interessant?