Het gezin is voor kinderen een veilige thuishaven waar ze kunnen opgroeien naar volwassenheid. Daar horen ook momenten van ruzie maken en meningsverschillen bij. Hierdoor leert uw kind op te komen voor zichzelf, maar ook respect te hebben voor een ander. Met ruimte geven en krijgen vormt het gezin als het ware een oefentuin voor hun plek in de maatschappij. Zijn er echter binnen het gezin problemen ontstaan, dan kan scheefgroei ervoor zorgen dat de gezinsleden zich niet meer optimaal kunnen ontplooien. Het kan daarbij gaan om opvoedings-, relatie- of gedragsproblemen, of een combinatie van deze. In deze situatie is het opvoeden van uw kind lastig. De Maatwerk Begeleiders ondersteunen u bij het vinden van de juiste oplossing voor uw thuissituatie. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Hulp bij de opvoeding

Opvoeding is voor iedere ouder anders. Het kan zijn dat u tijdelijk begeleiding nodig hebt bij de opvoeding van uw kind. In dat geval kan één van onze begeleiders u ondersteunen. Daarnaast kan de begeleider u helpen met het versterken van zekere vaardigheden binnen de opvoeding. Hierdoor vindt u op eigen kracht zelf oplossingen voor de problemen met uw kind. Voorbeelden van opvoedproblemen zijn slaapproblemen, eet- of tafelproblemen, overmatig huilen, ongehoorzaamheid, zindelijk worden, driftbuien, agressie en ruzie, pesten of gedrag op school. In wekelijkse gesprekken werken wij met u om bepaalde doelen te bereiken om uw opvoed vaardigheden te verbeteren.

Geweldloos verzet

Dagelijks krijgen ouders te maken met ernstig probleemgedrag bij jongeren. Hierbij kan het gaan om agressie, schoolverzuim of foute vrienden. Sommige ouders pleiten in dat geval voor een harde aanpak: dreigen, straffen en soms zelfs slaan. De kans dat de gezinssituatie hierbij uit de hand loopt is enorm. Andere ouders daartegenover geven toe in het gedrag, hopend dat de vrede weer zal herstellen in huis. Dit leidt er echter toe dat het kind dit ziet als beloning voor het ongewenste gedrag. Hierdoor kunt u als ouders onmacht voelen, vooral als u niet op één lijn zit. Bij de Maatwerk Begeleiders maken we in dit geval gebruik van de Geweldloos Verzet methode. Met praktische instructies leert u wat u als ouder moet doen. De methode is bovendien breed inzetbaar, ook als binnen het gezin iemand ADHD of autisme heeft bijvoorbeeld. Vooral bij jongeren die moeite hebben met grenzen, is de Geweldloos Verzet methode ideaal. Het belangrijkste voordeel van deze methode is dat u als ouder weer leert de regie te nemen, zodat u ook zonder begeleiding uw kind op de juiste wijze naar volwassenheid kan leiden.

opvoeden kind

Intensieve Pedagogische Thuishulp

Als gezin kunt u te maken krijgen met ernstige opvoedings- en gedragsproblemen. Met intensieve pedagogische thuishulp bieden wij effectieve begeleiding aan gezinnen met kinderen of jongeren van 0 tot 18 jaar. Het kan bijvoorbeeld gaan om problemen in de huishouding, het werk, geldzaken op binnen de relatiesfeer. Deze kwesties kunnen uw leven zo overhoop halen, dat u als gezin er niet meer uitkomt. De Maatwerk Begeleiders komen in dat geval bij u langs om samen te werken aan een oplossing. De begeleider kan bijvoorbeeld zelf hulp geven door met bepaalde leden van het gezin te praten. Ook is het mogelijk dat er wordt geoefend om bepaald gedrag af te leren dan wel stimuleren. Bovendien schakelt de begeleider andere hulpverleners in als dat nodig is. De begeleider blijft bij het gezin betrokken totdat de hulpverlening goed functioneert of totdat het gezin geen begeleiding meer nodig heeft.

De Maatwerk Begeleiders bieden begeleiding op maat

Een cursusavond, kortdurende begeleiding of een intensief thuistraject; het aanbod aan begeleiding van de Maatwerk Begeleiders is zeer uiteenlopend. Of u nu intensieve ondersteuning nodig heeft of een klein steuntje in de rug, wij staan u terzijde om uw kinderen zo optimaal mogelijk op te voeden. De Maatwerk Begeleiders focussen bovendien niet alleen op het concrete probleem, maar betrekken het liefst de directe omgeving erbij. Zo zorgen wij dat uw gezin weer de regie over de kwestie krijgt. Wilt u meer weten over de begeleiding die wij in uw situatie kunnen bieden? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Contact opnemen

Bent u benieuwd naar de verdere invulling van onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact ons op!

Misschien ook interessant?