Het opvoeden van uw kind is een belangrijke en verantwoordelijke taak. Iedere ouder zoekt naar de beste manier om alle liefde en aandacht te geven die nodig is voor de ontwikkeling van hun kind naar volwassenheid. Ondanks de goede bedoelingen voelt u echter misschien dat u de thuissituatie niet onder controle heeft. Uw kind luistert bijvoorbeeld niet naar de opdrachten die u geeft. U raakt gespannen en ongeduldig, omdat uw kind immers wel bijvoorbeeld op tijd naar bed moet, gezond moet eten en op tijd op school moet zijn. De thuissituatie kan daarbij steeds heftiger uit de hand lopen, waardoor ruzies en agressie kunnen ontstaan. De Maatwerk Begeleiders bieden een helpende hand om op een positieve manier de situatie op te lossen. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Leren communiceren

Allereerst is het belangrijk dat ouders leren praten met hun kinderen, zonder een oordeel te geven of te evalueren. Het moet erom gaan dat het kind zich begrepen voelt. Niet alleen dient u te zeggen dat u uw kind begrijpt, ook moet u dit laten zien door te omschrijven hoe het kind zich voelt. Dit leidt tot een positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen. Hierbij zijn vijf vaardigheden van belang:

Luister aandachtig en rustig

Ouder hebben vaak de neiging om meteen een kind te willen opvoeden. Als een kind bijvoorbeeld boos roept: “ik haat school!”, dan zegt de ouder vaak meteen “dat wil ik niet horen!”. Ouders gaan bij een dergelijk antwoord meteen het kind adviseren, redeneren, ontkennen of ondervragen. Het kind wordt daar echter slechts kwader van. U moet het vergelijken met de situatie waarbij u boos bent op uw baas en uw partner antwoordt: “Zo vervelend kan het toch niet zijn”. Het is in deze situaties belangrijk dat u niet reageert en een sympathiek moment van stilte laat vallen.

Gevoelens van uw kind erkennen

Met woorden als “hmmm”, “oh” en “jaja” zorgt u ervoor dat uw kind zijn eigen gedachten kan ontdekken. Ze trekken hierdoor zelf conclusies en kunnen hierdoor tot een oplossing komen. Dit is beter dan dat u een oplossing aandraagt.

door dringen tot kind

Gevoelens van uw kind benoemen

Zonder te oordelen, kunt u ook de gevoelens van uw kind beschrijven. Ouders zijn in dit geval vaak bang dat de situatie verergerd. Niets is echter minder waar. Als u namelijk de kwade gevoelens benoemt, voelt het kind zich begrepen en getroost. Het vergt enige concentratie om erachter te komen welk gevoel (woede, angst of teleurstelling) bij uw kind overheerst. Hier hoeven ouders echter niet bang voor te zijn.

Stel de wens van het kind in een fantasie voor

“Wat zou het prettig zijn als je nooit meer naar school hoefde te gaan, hè?”. Als een ouder begrijpt hoe graag een kind iets zou willen, komt de realiteit vaak minder hard aan.

Accepteer de gevoelens van uw kind, maar stop onnacceptabel gedrag

De gouden regel is dat ieder gevoel wordt geaccepteerd, maar niet elk gedrag. U zegt bijvoorbeeld “ik zie dat je heel erg kwaad bent op je broer. Vertel dat niet met je vuisten, maar met woorden”.

De Maatwerk Begeleiders bieden begeleiding op maat

Het kan zijn dat u er samen met uw kind niet uitkomt. In dat geval bieden de Maatwerk Begeleiders begeleiding op maat. In een intakegesprek bekijken we samen met u hoe u de opvoeding van uw kind optimaal kunt laten verlopen. Met een plan van aanpak beloont u positief gedrag en wordt negatief gedrag afgeleerd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Contact opnemen

Bent u benieuwd naar de verdere invulling van onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact ons op!

Misschien ook interessant?