Heeft u het gevoel dat er geen enkel kind thuis naar u luistert? In dat geval bent u geneigd om steeds vaker en harder te roepen. Veelal werkt dit echter juist averechts en vormt dit niet de oplossing om positief op te voeden. Als u wilt dat uw kinderen naar u luisteren, zult u het anders moeten oplossen voordat het uit de hand loopt. Ruzies en agressie liggen immers op de loer. Lukt het niet om zelf tot een oplossing te komen? De Maatwerk Begeleiders staan in dat geval voor u klaar om een zo positief en gezond mogelijke thuissituatie te creëren. Neem direct vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Oorzaak van het gedragsprobleem aanpakken

Allereerst dient u wel uit te sluiten dat uw kind geen probleem met zijn of haar gehoor heeft of dat het kind ziek is. Dit kan uiteraard de reden zijn waarom u kind niet luistert. Zodra u heeft uitgesloten dat er geen fysieke oorzaken zijn, is het belangrijk dat u naar het gedrag van uw kind kijkt. U moet hierbij echter beseffen dat ieder kind zijn eigen karakter en temperament heeft. Hier kunt u niets aan veranderen. Wél kunt u beïnvloeden hoe de thuissituatie is. Welke regels gelden in huis en hoe gaat u daarmee om?

Verkeerd gedrag belonen

Het kan zijn dat u onbedoeld verkeerd gedrag beloond. Uw kind krijgt in dat geval wat hij wil door zich te misdragen. Het klassieke schoolvoorbeeld is de supermarkt. Uw kind vraagt om een snoepje. U zegt dat hij het niet krijgt. Vervolgens blijft het kind zeuren, wordt het boos en gaat het schreeuwen. Tenslotte geeft u toe. Uw kind leert van dit gedrag dat zeuren en boos worden helpt. Hoe lastig het ook is, het is belangrijk dat u ongewenst gedrag niet beloont.

Positief gedrag te weinig aandacht geven

Als u positief gedrag te weinig aandacht geeft, leert uw kind dat het alleen aandacht krijgt door zichzelf te misdragen. Zorg er dus voor dat u positief gedrag benoemt. Als uw zoon bijvoorbeeld rustig zijn schoolwerk doet of uit zichzelf u helpt met de afwas, geeft u uw kind meteen een compliment. Hopelijk doen ze dit voortaan dan vaker.

Het verkeerde voorbeeld geven

Voor uw kind bent u het belangrijkste voorbeeld. Kinderen leren hoe ze zich moeten gedragen door naar anderen te kijken. Hoe reageert u op gevaarlijke of angstige situaties? Als u bijvoorbeeld gaat schreeuwen, vloeken of uw zelfbeheersing verliest, kijkt uw kind dit gedrag af van u. Het kan zijn dat uw kind daardoor ongewenst gedrag vertoont.

kind luistert niet

Onduidelijke communicatie met uw kind

Wellicht is dit bij de opvoeding de lastigste valkuil: onduidelijk communiceren. Bij een kind moet u zich blijven herinneren dat u helder instructies geeft. Als u te veel instructies geeft, onduidelijk bent, te snel praat of te weinig informatie geeft, begrijpt uw kind niet wat u bedoelt. Hierdoor bestaat er onbedoeld een risico op ongehoorzaamheid.

Uw kind op de verkeerde manier straffen

Kinderen luisteren niet als de straf op een verkeerde manier wordt toegepast. Gaat u zelf gillen of schreeuwen bij een conflict? Dan leidt dit in de meeste gevallen tot een verdere escalatie van de problemen. Een klap of tik kunnen daarnaast ook leiden tot agressief gedrag bij uw kind. Zorg verder dat u niet te lang wacht met het uitvoeren van de straf, aangezien u dan uw zelfbeheersing kan verliezen. Ook is het belangrijk dat u een opgelegde straf wel uitvoert. Als er namelijk op de waarschuwing geen consequentie volgt, merkt het kind dat hij of zij een regel van u kan negeren.

De Maatwerk Begeleiders helpen u op weg

Bovenstaande tips kunnen handvatten zijn om de opvoeding van uw kind op de rails te krijgen. Loopt de opvoeding van uw kind echter niet op rolletjes en heeft u begeleiding nodig? Schroom dan niet op contact op te nemen met de Maatwerk Begeleiders. Vraag vrijblijvend meer informatie aan.

Contact opnemen

Bent u benieuwd naar de verdere invulling van onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact ons op!

Misschien ook interessant?