Heeft u te maken met een onveilige of onrustige thuissituatie doordat iemand agressief reageert op een partner, kind, ouders of vriend? Komen er bij u thuis ruzies voor waarbij (verbaal of lichamelijk) geweld wordt gebruikt? Of is iemand van uw gezin wel eens zo boos, dat ze u zeer doen? In dat geval is het goed om hulp in te schakelen. De Maatwerk Begeleiders ondersteunen u bij het vinden van de juiste oplossing binnen het gezin. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Hoe herkent u problemen?

Een veilig thuis houdt in dat u en uw kinderen in een gezonde situatie kunnen opgroeien naar volwassenheid. Dit lukt niet als u zich in een onveilige of onrustige thuissituatie bevindt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u als ouder de zorg van uw kind tijdelijk niet kan uitvoeren. Misschien heeft uw kind ernstige gedragsproblemen of zijn er ruzies door schulden of een verslaving. Ook kan één van de of beide ouders last hebben van psychiatrische problemen. In ernstige gevallen kan dit leiden tot kindermishandeling, met kinderverwaarlozing, huiselijk geweld of seksueel misbruik tot gevolg. Het is belangrijk om te weten dat u er niet alleen voor staat om de problemen op te lossen. De Maatwerk Begeleiders zorgen dat u de beste begeleiding krijgt.

Meerdere problemen binnen het gezin

Meestal spelen binnen een onveilige thuissituatie meerdere kwesties op uiteenlopende terreinen tegelijkertijd. Zo kan een ouder kampen met een verslaving, terwijl een kind psychische problemen als autisme of AHDH heeft. In dat geval zijn zij in contact met talloze hulpverleningsorganisaties, die meestal langs elkaar heen werken. Hierdoor is de hulp veelal versnipperd, is er weinig continuïteit in de hulpverlening en vindt er weinig afstemming onderling plaats. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat de hulpverleners meestal niet meer van elkaar weten dat zij met een gezin in contact staan. Dit leidt tot een verstoorde relatie tussen het multiprobleem gezin en de hulpverlening. Doordat multiprobleem gezinnen bovendien niet zelf organiserend zijn, kunnen zij de grote hoeveelheid hulporganisaties niet aan. Dit zorgt ervoor dat zorg en hulp zoveel mogelijk door het gezin wordt vermeden. De Maatwerk Begeleiders pakt dit anders aan door zelf op bezoek te gaan bij het gezin. Samen met het gezin wordt bekeken hoe de onveilige en onrustige thuissituatie het beste kan worden verbeterd.

onveilige en onrustige thuissituatie

Problemen op andere terreinen

De problemen binnen het gezin worden veelal snel zichtbaar op andere plekken. Zo vertonen de kinderen probleemgedrag op school of in de buurt. Vaak ontstaat dit gedrag door traumatische ervaringen thuis. Ook kan het zijn dat de ouders negatieve ervaringen hebben opgedaan, waardoor hun kijk op de samenleving is veranderd. Doordat zij geen gezond referentiekader aan de kinderen bieden, beleven ook de kinderen de maatschappij op een andere manier.

Balans brengen in het gezin

Vanwege diverse redenen kan de samenhang in een gezin uit balans worden gebracht. Soms kunt u hier zelf niets aan doen. De Maatwerk Begeleiders bekijken bij het gezin niet alleen wat de optimale oplossing is voor het individu, maar onderzoeken ook hoe de balans in de gezinssituatie weer kan worden hersteld. Vanaf het prille begin hebben de Maatwerk Begeleiders aandacht voor de opbouw van een goede relatie tussen de hulpverlener en het multiprobleem gezin. Alleen op basis van wederzijds vertrouwen kan immers worden gewerkt aan een oplossing. Wij beschikken over een jarenlange ervaring met specifieke vaardigheden en competenties om de complex vraagstukken binnen het gezin te begeleiden. Onze begeleiders zoeken in de eerste plaats aansluiting en stellen geen directe eisen als dit niet noodzakelijk is. Onze begeleider luistert naar uw verhaal, biedt u ondersteuning en schakelt hulpverlening is als dat nodig is. Elke situatie vraagt om een andere aanpak. Daarom bieden wij altijd maatwerk. Wilt u meer weten over wat wij voor uw gezin kunnen betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op voor meer inlichtingen.

Contact opnemen

Bent u benieuwd naar de verdere invulling van onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact ons op!

Misschien ook interessant?