APELDOORN – 1-1-2019 is De Maatwerk Begeleiders officieel van start gegaan. Na vele voorbereidingen in 2018 is het team in Apeldoorn vormgegeven en zijn begonnen met de invulling van de eerste casussen. In de komende periode zal ook het team in Brummen/ Eerbeek vorm krijgen en zal ook het team in Harderwijk/ Nunspeet ingevuld worden.

Een nieuw concept

De Maatwerk Begeleiders leveren maatwerk op het gebied van ambulante begeleiding. Wat we veel terug zien komen in de markt is dat cliënten eindeloos worden begeleid met vage behandelplannen en geen heldere doelen. Bij De Maatwerk Begeleiders streven we juist naar doelmatigheid. Doelen bereiken binnen de tijdsplanning en vastgestelde budgetten.

De Maatwerk Begeleiders bestaat uit begeleiders met ieder zijn eigen specialisme(n). Door de krachten te bundelen en de kennis en vaardigheden met elkaar te delen, is geen begeleidingsvraagstuk onoplosbaar. Bij iedere nieuwe cliënt wordt na het opstellen van het ondersteuningsplan gekeken welke begeleider het best bij de cliënt past om zo effectief gestructureerd de beoogde doelen te behalen. Dit doen we allemaal in de eigen, veilige omgeving van de client. Dat kan zijn bij de client thuis of desgewenst op een neutrale plek.