Mensen met autisme zijn uniek en talentvol, maar ook kwetsbaar. Daarbij kampen veel mensen met autisme met ernstige bijkomende problemen waarvoor een behandeling noodzakelijk kan zijn. Voorbeelden hiervan zijn angst, ADHD, depressie, slapeloosheid, stress, epilepsie en eetstoornissen. Uit onderzoek komt naar voren dat ongeveer 70 procent van de mensen met autisme te maken heeft met een bijkomende psychiatrische diagnose, waaronder een angststoornis of depressie. Bij de algemene bevolking in Nederland bevindt zich dit rond de 40 procent.

Begeleiding bij autisme op maat

De begeleiding die iemand met autisme nodig heeft, varieert per persoon. De begeleiding dient daarom zoveel mogelijk te worden afgestemd op de specifieke wensen van de persoon in kwestie. Veel mensen hebben na het krijgen van de diagnose behoefte aan psycho-educatie. Verder vragen mensen met autisme veelal om hulp bij het plannen en organiseren (op school, op hun werk of in hun vrije tijd), bij emotieregulatie of bij het vergroten van hun draagkracht. De Maatwerk Begeleiders willen met gezamenlijke inzet de cliënten bijstaan bij het opnieuw inhoud en vorm geven aan hun leven. Hierbij gaan de Maatwerk Begeleiders uit van wat iemand met autisme kan en geloven ze in de unieke kracht van ieder mens. Op basis van wederzijds vertrouwen bouwen we de begeleiding op, zodat iedereen zich gehoord en gezien voelt als een volwaardig persoon.

Overgangsmomenten en autisme

Met name gedurende zogenoemde overgangsmomenten blijkt dat mensen met autisme zeer kwetsbaar zijn. Op die momenten bestaat er een risico dat iemand met autisme overbelast raakt en vast komt te zitten. Voorbeelden van overgangsmomenten zijn de transitie van de basisschool naar de middelbare school, van een opleiding naar een werksituatie of van thuis wonen bij de ouders naar een zelfstandige woning. Ook bij ingrijpende gebeurtenissen in het leven, zoals een sterfgeval, de geboorte van een kind, een verhuizing of een scheiding kan iemand met autisme enorm uit evenwicht raken. Belangrijk is dat mensen met autisme in dat geval snel hulp op maat ontvangen als dit noodzakelijk is. Op ieder terrein van het leven, voor zowel de korte als lange termijn. Dit noemt men ook wel de levensloopbegeleiding.

Begeleiding op basis van wederzijds vertrouwen

Begeleiding die bestaat uit aan tafel zitten met een werkmap, is lang niet de vorm van ondersteuning waar iedere persoon met autisme naar verlangt. Het proces van verwerking van informatie werkt bij mensen met autisme op een andere manier. Met een uitstekende waarneming gericht op feiten en details, ligt het probleem bij autisme vaak in het beschikken over overzicht. Door de hoeveelheid informatie die zij binnen krijgen, zitten ze sneller “vol”, waardoor ze frequent tijd nodig hebben om van de informatie bij te komen. Mensen met autisme kunnen niet er niet goed tegen als ze onder druk worden gezet; dit levert overvraging op en werkt averechts. De begeleiding van mensen met autisme vraagt dus om goed luisteren naar de wensen en wederzijds vertrouwen, zowel bij de begeleiding als de behandeling. Ieder mens moet zijn eigen gebruiksaanwijzing ontdekken. Het is de functie van de begeleiders om mensen met autisme te ondersteunen bij het vinden van hun eigen kracht.

Houvast bieden bij autisme

Wat de meeste mensen met autisme nodig hebben, is een baken of houvast bieden in het leven. De begeleiding richt zich vooral op het zo zelfstandig mogelijk functioneren van iemand met autisme, met hulp bieden voor de momenten waarop het nodig is. Belangrijk is hierbij om een relatie op te houden, deze te onderhouden en er te zijn waar noodzakelijk. Zo ondersteunen de Maatwerk Begeleiders bij het creëren van een positief zelfbeeld, en leren zij iemand met autisme om zijn kwaliteiten optimaal te benutten.

De Maatwerk Begeleiders

De Maatwerk Begeleiders geloven in doelmatigheid als het gaat om  het begeleiden van cliënten. Niet een cliënt eindeloos behandelen zonder eindbestemming, juist planmatig naar het doel toewerken ten behoeve van de cliënt. Haalbare en duidelijke doelen stellen in overleg met cliënt en omgeving van de cliënt. Hierbij gaan we in eerste instantie uit van de eigen kracht en vaardigheden van de client. Niet focussen op wat de cliënt niet kan, juist de focus op de kwaliteiten.

Contact opnemen

Bent u benieuwd naar de verdere invulling van onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact ons op!

 

Misschien ook interessant?