De Maatwerk Begeleiders

Heeft u een vraag aan De Maatwerk Begeleiders?
Bel: 085-071 59 28

Goede begeleiding vraagt om maatwerk

Elke persoon kenmerkt zich door zijn eigen unieke karaktereigenschappen. De Maatwerk Begeleiders willen met gezamenlijke inspanning de cliënten weer vorm en inhoud geven aan hun eigen leven. De Maatwerk Begeleiders gaan uit van wat een cliënt kan en gelooft in de eigen kracht van elke cliënt. We werken met wederzijds vertrouwen zodat iedereen zich gehoord en gezien voelt als een volwaardig mens.

De specialisaties van De Maatwerk Begeleiders zijn onderverdeeld in drie hoofdgebieden. Binnen deze gebieden bundelen de begeleiders, specialisten op hun eigen vakgebied, hun kennis en vaardigheden om de doelen te behalen binnen de tijdsplanning en het gestelde budget. De Maatwerk Begeleiders stellen de cliënt centraal en vanuit dat standpunt wordt bij elke zorgvraag onderzocht welke begeleider het best past. De naam ‘De Maatwerk Begeleiders’ weerspiegelt de missie en visie van het team van begeleiders: elk begeleidingsvraagstuk vraagt om maatwerk.

GGZ

Een op de vier Nederlanders krijgt in zijn leven te maken met psychische problemen. De Maatwerk Begeleiders zijn binnen de GGZ gespecialiseerd in autisme, verslaving, depressie en angst- en paniekstoornissen. Door de cliënt in het hele proces te betrekken kunnen zij weer grip op hun eigen leven krijgen.

Dementie

Door de jaren heen hebben De Maatwerk Begeleiders veel ervaring opgedaan bij de cliënten Thuiszorg Gezellig. Hierdoor zijn onze begeleiders in staat om de ouderen die in een beginnend of in een verder stadium van dementie zitten op een goede manier begeleiden.

Multiprobleemgezinnen

Binnen een gezin kunnen verschillende problemen aan bod komen. Als er meerdere problemen op verschillende gebieden binnen het gezin spelen, spreken we van multi-probleemgezinnen. De Maatwerk Begeleiders helpen deze gezinnen om binnen de eigen vaardigheden van het gezin rust te creeeren.

Werkwijze

De Maatwerk Begeleiders werken nauw samen met Sociale Wijkteams (SWT), Centrum Jeugd & Gezin (CJG) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in de desbetreffende gemeentes. Elke hulpbehoevende cliënt krijgt de indicatie toegewezen door bovengenoemde instanties. Door de nauwe samenwerking kan ons stappenplan vrijwel direct na het afgeven van de indicatie ingezet worden. De Maatwerk Begeleiders werkt daarom niet met wachtlijsten. Iedere cliënt krijgt na de intake de begeleiding die hij/zij nodig heeft.

De werkwijze van De Maatwerk Begeleiders bestaat uit vijf eenvoudige stappen die bij elke casus doorlopen worden. In samenwerking met de opdrachtgever en cliënt vindt na de doorverwijzing binnen 48 uur een intakegesprek plaats. Aan de hand van de uitkomst van het gesprek wordt het ondersteuningsplan opgesteld en besproken met betrokkenen. Als er een begeleider is aangesteld die gespecialiseerd is op gebied van de casus om de gewenste doelen te behalen, dan kan de begeleiding gestart worden. Ieder half jaar wordt het ondersteuningsplan geëvalueerd en worden de doelen aangepast of waar nodig nieuwe opgesteld.

Verwijzing

Intake gesprek

i

Ondersteuningsplan

Begeleiding

Evaluatie

Verwijzing

Vanuit het SWT, de WMO of het CJG wordt de cliënt door- verwezen naar De Maatwerk Begeleiders.

Intake

Binnen 48 uur na de verwijzing vindt de intake plaatst. Dit gesprek heeft het doel om te het begeleiding-vraagstuk concreet te maken.

Plan

In het ondersteunings-plan staat hoe de opgestelde doelen binnen de gestelde tijd en budget gerealiseerd worden.

Begeleiding

De begeleiding kan gestart worden bij cliënt thuis of op een andere neutrale plek. Er wordt gekeken naar welke begeleider het best bij de casus past.

Evaluatie

Ieder half jaar wordt het ondersteunings-plan geevalueerd en worden waar nodig nieuwe doelen geformuleerd.

Nieuwsberichten

Even voorstellen.. Lian

Even voorstellen.. Lian

Hallo allemaal, Mijn naam is Lian Post en ben 59 jaar. Ik woon In Apeldoorn, in de wijk De Maten. Ik ben getrouwd met Eric en we hebben een dochter en een zoon, die...

Lees meer
Even voorstellen.. Kyra

Even voorstellen.. Kyra

Hallo allemaal, Ook mij is gevraagd om mezelf voor te stellen, bij deze aangenaam mijn naam is Kyra Knuiman. Nu hoop ik stiekem dat die je naam een beetje bekend voor...

Lees meer
Even voorstellen.. Mariska

Even voorstellen.. Mariska

Ik ben Mariska, 45 jaar oud. Ik ben bijna 3 jaar getrouwd, een samengesteld gezin met een zoon van 10 jaar en een bonuszoon van 18 jaar. Verder lopen er 3...

Lees meer
Even voorstellen.. Sascha

Even voorstellen.. Sascha

Mijn naam is Sascha Makkinga en met mijn 25 jaar ben ik de jongste binnen ons team. Ik heb een aantal jaren geleden de opleiding 'Toegepaste Gerontologie' afgerond en...

Lees meer

De Maatwerk Begeleiders

Sinds 2019

Telefoonnummer

085-071 59 28

Regentesselaan 7

7316 AA Apeldoorn