Vaak denken mensen dat een uitstekende loopbaan niet voor mensen met autisme is weggelegd. Toch is er binnen de banenmarkt een snel groeiende trend voor mensen die een stoornis binnen het autistisch spectrum hebben. Mensen met autisme beschikken namelijk over unieke talenten, die hen uiterst geschikt maken voor uiteenlopende banen. Hierdoor zijn ze soms zelfs meer geschikt dan mensen die niet te maken hebben met autisme. Daarom vormen mensen met autisme bij steeds meer bedrijven een goede aanwinst. Of werken voor u is weggelegd, hangt echter van uw persoonlijke omstandigheden af. Soms brengt uw autisme zodanige complicaties met zich mee dat u het lastig vindt om geconcentreerd aan het werk te gaan. In dat geval kunt u bijvoorbeeld activiteiten ondernemen binnen een dagbestedingsproject. De Maatwerk Begeleiders ondersteunen u graag bij het geven van inhoud en vorm aan uw dagelijkse leven. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Wat houdt autisme in?

Autisme vormt een psychische ontwikkelingsstoornis die op verschillende wijzen tot uiting kan komen. Mensen met autisme groeien op een ander tempo en in een andere volgorde dan hun leeftijdsgenoten. Dit leidt ertoe dat de informatie die iemand met autisme tot zich neemt, anders wordt verwerkt. Hierdoor kampen mensen met autisme dikwijls met problemen op communicatief of sociaal-emotioneel vlak. De oorzaak van autisme heeft men nog niet precies ontdekt. Erfelijkheid speelt naar alle waarschijnlijkheid een grote rol. De opvoeding of het gedrag van de ouders heeft in ieder geval geen invloed op het autisme. Mensen met autisme zijn uniek en beschikken over bijzondere talenten. Ze vormen echter ook een kwetsbare groep. Daarom is het belangrijk dat ze de juiste ondersteuning krijgen bij het vinden van werk of dagbesteding.

De sterke kwaliteiten van autisme

Hoewel mensen met autisme een aantal uitdagingen in het leven hebben, beschikken ze ook over een aantal sterke kwaliteiten waarmee ze ideaal voor bepaalde bedrijven zich kunnen inzetten. Een voorbeeld van zo’n sterke kwaliteit is dat mensen met autisme perfect hun aandacht kunnen richten op een onderwerp dat hen interessant lijkt. Hierdoor bevinden ze zich in een flow, waardoor ze alles dat niet met de taak te maken heeft vergeten. Hierdoor kunnen zij als werknemer een bepaalde opdracht snel uitvoeren of creatieve methoden bedenken om het probleem op te lossen.

Uitstekend geheugen

Mensen met autisme beschikken veelal over een uitstekend functionerend geheugen. Zo kunnen zij informatie en bepaalde scenario’s gemakkelijker begrijpen dan andere mensen. Hierdoor is iemand met autisme bijvoorbeeld zeer geschikt voor een functie waarin opgeslagen informatie essentieel is. Ook binnen de wiskunde hebben mensen met autisme carrièrekansen. Mensen met autisme en een rekenknobbel blijken dan ook steeds meer aangenomen te worden bij bedrijven.

Een uniek manier van werken

Mensen met autisme presteren op hun eigen manier veelal beter dan andere mensen. Hoewel zij zich lastig op sociaal gebied kunnen uiten, zijn zij gedurende het werk wel volledig bezig met hun taken. Hierdoor hoeven zij bijvoorbeeld ook niet mee te doen met cursussen om productiever te werken, aangezien zij al vanuit hun eigen kracht hard aan het werk gaan.

Perfect begrip van technologie

Mensen met autisme zijn veelal uitstekend met technologie. Zij kunnen daardoor op een snelle manier efficiënt problemen op het gebied van techniek in het bedrijf onderzoeken. Ook kunnen zij taken sneller laten verlopen door het te koppelen met hun kennis op het gebied van technologie. Dit biedt veel voordelen voor bedrijven die zich focussen op digitaal werken.

Maatwerk Begeleiders helpen je op weg

Als u autisme heeft, zijn er vaak meer mogelijkheden op het gebied van werk dan u denkt. De Maatwerk Begeleiders helpen u bij het vinden van de juiste baan of dagbesteding. Samen met u gaan wij het gesprek aan om een plan van aanpak op te stellen. Met de juiste begeleider gaan wij aan de slag om de perfecte baan die bij uw situatie past te selecteren. Neem direct contact met ons op voor meer informatie.

Contact opnemen

Bent u benieuwd naar de verdere invulling van onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact ons op!

Misschien ook interessant?