Een zelfstandig leven leiden, zelf naar school gaan, op uzelf wonen en onafhankelijk zijn. Voor mensen met autisme is dit niet altijd vanzelfsprekend. Als u te maken heeft met autisme, kunt u op deze vlakken wel wat ondersteuning nodig hebben. U heeft bijvoorbeeld structuur nodig, wilt leren hoe u op uzelf kunt wonen of heeft ondersteuning nodig bij het volgen van een opleiding. De Maatwerk Begeleiders beschikken over een jarenlange ervaring op het gebied van het begeleiden van autisme. Of u nu een lichte verstandelijke beperking hebt naast u autisme of te maken heeft met hoogbegaafdheid, onze begeleiders helpen u om uw leven inhoud en vorm te geven. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Wat is autisme?

Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis. Mensen met autisme ontwikkelen zich in een andere volgorde en andere snelheid dan hun leeftijdsgenoten. De informatie die bij iemand met autisme binnenkomt, wordt op een andere wijze verwerkt. Dit leidt ertoe dat mensen met autisme te maken krijgen met problemen in de communicatie of op sociaal-emotioneel terrein. De oorzaak van autisme is niet precies bekend. Er wordt vanuit gegaan dat erfelijkheid een rol speelt. Het gedrag van de ouders of de opvoeding heeft geen rol bij het autisme. Mensen met autisme zijn talentvol en bijzonder, maar zijn ook zeer kwetsbaar. Daarom is het van belang dat u op de juiste manier begeleid wordt in het dagelijkse leven. De Maatwerk Begeleiders leveren een op maat gemaakt begeleidingsplan om u de optimale begeleiding te bieden.

Kenmerken van autisme

De kenmerken van een persoon met autisme lopen enorm uiteen. Bij ieder mens met autisme openbaart zich de stoornis namelijk op een andere manier. Veelvoorkomende kenmerken zijn:

  • Problemen op sociaal gebied of minder goede sociale intuïtie
  • Geen interesse in anderen tonen
  • Gevoelig voor prikkels als emoties, geluiden of pijn
  • Problemen met veranderingen
  • Alles heel letterlijk nemen
  • Moeite met overzicht bewaren
  • Uitstekend oog voor detail

De ernst van de kenmerken is enorm verschillend per persoon. Vaak leidt het autisme ook tot andere psychische klachten, zoals depressies, dwangmatigheid of angsten.

Vormen van hulp bij autisme

Het geven van hulp bij autisme verschilt enorm per persoon. In ieder geval is de zorg gericht op het verlichten dan wel voorkomen van problemen die met het autisme samenhangen. Ook gaat het om het leren omgaan met autisme in het dagelijkse leven.

Psycho-educatie

Met deze vorm van zorg leert u om te gaan met de psychische problemen die met het autisme te maken hebben. Door inzicht te krijgen in uw stoornis, leert u hoe u met zaken in de maatschappij om kunt gaan. Zo leert u communicatieve en sociale vaardigheden. Ook wordt er gewerkt aan meer structuur in het dagelijkse leven.

Cognitieve gedragstherapie

Met cognitieve gedragstherapie leert u ongewenst gedrag af en wordt goed gedrag juist beloond. Bij deze vorm van zorg gaat het met name om de wisselwerking met de omgeving rondom de persoon die autisme heeft.

Medicatie

Bepaalde psychische problemen zoals dwangmatig gedrag, agressie, depressies of angsten kunt u met medicatie verminderen. Om die reden wordt soms medicatie voorgeschreven om symptomen bij het autisme te bestrijden.

Maatwerk Begeleiders voor begeleiding die bij u past

Wonen, werken, school en sociale relaties; het zijn lastige thema’s voor mensen met autisme. Met de juiste begeleiding zorgen de Maatwerk Begeleiders ervoor dat u zoveel mogelijk zelfstandig kunt functioneren in de samenleving. Zo helpen de Maatwerk Begeleiders bij het vinden van de juiste woonruimte of baan, ondersteunen ze bij de dagbesteding of bieden ze begeleiding bij het plannen van huiswerk. Met een passende woning en zinvolle dagbesteding reduceert de zorgvraag van iemand met autisme tot wel 90 procent. Wilt u meer weten over de begeleiding die de Maatwerk Begeleiders leveren? Vraag direct meer informatie aan.

Contact opnemen

Bent u benieuwd naar de verdere invulling van onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact ons op!

Misschien ook interessant?